ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • ថង់កាហ្វេបោះពុម្ពថ្មីជាមួយ Matte Varnish Velvet Touch

    ថង់កាហ្វេបោះពុម្ពថ្មីជាមួយ Matte Varnish Velvet Touch

    Packmic មានជំនាញក្នុងការផលិតថង់កាហ្វេបោះពុម្ព។ថ្មីៗ​នេះ Packmic បាន​ផលិត​កាបូប​កាហ្វេ​ស្ទីល​ថ្មី​ជាមួយ​នឹង​វ៉ាល់​មួយ​ផ្លូវ។វាជួយម៉ាកកាហ្វេរបស់អ្នកលេចធ្លោនៅលើធ្នើពីជម្រើសផ្សេងៗ។លក្ខណៈពិសេស • Matte Finish • Soft Touch Feeling • Pocket zipper connected for resue • Valve to keep...
    អាន​បន្ថែម