ភេសជ្ជៈ

 • ថង់វេចខ្ចប់រាវដែលប្ដូរតាមបំណងជាមួយ Spout

  ថង់វេចខ្ចប់រាវដែលប្ដូរតាមបំណងជាមួយ Spout

  ក្រុមហ៊ុនផលិតបានប្ដូរតាមបំណង ថង់វេចខ្ចប់រាវជាមួយ Spout

  ថង់ឈរឡើងជាមួយ spout សម្រាប់ការវេចខ្ចប់រាវគឺទាក់ទាញភ្នែកហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ភាពខុសគ្នានៃផលិតផល។ជាពិសេសនៅក្នុងការវេចខ្ចប់ភេសជ្ជៈរាវ។

  សម្ភារៈថង់ វិមាត្រ និងការរចនាបោះពុម្ពក៏អាចត្រូវបានធ្វើឡើងតាមតម្រូវការ។

 • ថង់ស្ពាយពណ៌តាមបំណងជាមួយ Spout សម្រាប់ភេសជ្ជៈទឹកផ្លែឈើ

  ថង់ស្ពាយពណ៌តាមបំណងជាមួយ Spout សម្រាប់ភេសជ្ជៈទឹកផ្លែឈើ

  ថង់ Spout ចម្រុះពណ៌ជាមួយ spout សម្រាប់ភេសជ្ជៈទឹកផ្លែឈើ។

  ក្រុមហ៊ុនផលិតជាមួយនឹងសេវាកម្ម OEM និង ODM

  ថង់ឈរឡើងជាមួយ spout សម្រាប់ការវេចខ្ចប់រាវគឺទាក់ទាញភ្នែកហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ភាពខុសគ្នានៃផលិតផល។ជាពិសេសនៅក្នុងឧស្សាហកម្មវេចខ្ចប់ភេសជ្ជៈរាវ។