កាបូប Retort

  • អាហារសម្រន់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ការវេចខ្ចប់ Retort Pouch

    អាហារសម្រន់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ការវេចខ្ចប់ Retort Pouch

    អាហារដែលបានបោះពុម្ព ការវេចខ្ចប់ Retort Pouch ។Stand Up Pouches ដែលមានស្នាមរន្ធសម្រាប់ការវេចខ្ចប់អាហារមានភាពទាក់ទាញ និងប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ផលិតផលផ្សេងៗ។ជាពិសេសនៅក្នុងការវេចខ្ចប់ម្ហូបអាហារ។

    សម្ភារៈថង់ វិមាត្រ និងការរចនាបោះពុម្ពក៏អាចត្រូវបានធ្វើឡើងតាមតម្រូវការ។